Wyceń swój projekt

Skorzystaj z formularza lub napisz na:

[email protected]
 

Spawanie łukowe i laserowe

Najczęściej spotykanym w Polsce procesem spawania zrobotyzowanego jest spawanie metodą MIG/MAG oraz TIG. Ze względu na rosnące wymagania Klientów oraz coraz lepszą jakość przygotowania półproduktów, również spawanie laserowe spotykane jest nie tylko w przemyśle samochodowym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży metalowej, dostarczamy kompleksowe rozwiązania z zakresu zrobotyzowanego spawania. Nasze systemy budujemy w oparciu o roboty spawalnicze ABB, Fanuc, Kawasaki, Kuka, Yaskawa.

Spawania łukowe:

Maszyny spawalnicze

Część spawanych detali nie wymaga stosowania robotów przemysłowych. Wystarcza dla nich, zastosowanie układu mechanicznego opartego o napęd pneumatyczny lub elektryczny (serwonapęd). Dzięki temu czas potrzebny na wdrożenia skraca się, a koszt potrzebny na inwestycję jest znacznie niższy.

Posiadamy doświadczenie w budowanie maszyn do spawania oraz napawania orbitalnego, spawania (sczepiania) punktowego, zgrzewania punktowego.

Zrobotyzowane spawanie łukowe

Dzięki zastosowanie robotów w procesach spawalniczych mamy możliwość poprawy jakości wyrobu, ograniczenie kosztów (poprzez zmniejszenie zużycia drutu spawalniczego, gazu spawalniczego oraz ilości odprysków, zmniejszając tym samym czas potrzebny na szlifowanie detalu np. przed malowaniem) oraz podniesienia wydajności spawania.

Podniesienie wydajności jest szczególnie widoczne w przypadku spawania wielkogabarytowego oraz takiego, które wymaga manipulacji detalem. Systemy zrobotyzowane, posiadają możliwość rozbudowy manipulatora o obrotniki spawalnicze. Tym samym robot steruje obrotem detalu, bez konieczności przerywania procesu i/lub wykorzystania zewnętrznej suwnicy do obrotu produktu.

Nowoczesne źródła spawalnicze, które wykorzystujemy w naszych stanowiskach (Fronius, Kemppi, Lorch, Migatronic) umożliwiają m.in. zmianę parametrów spawania podczas pracy (w tym bez gaszenia łuku spawalniczego) oraz archiwizację parametrów spawania (prąd, napięcie, prędkość podawania drutu).

Programowanie robotów spawalniczych oraz budowa przyrządów spawalniczych

Posiadamy własną narzędziownię oraz kilkunastoosobowy zespół inżynierów robotyków gotowych do pomocy w Państwa zakładach produkcyjnych. Jesteśmy w stanie przygotować nowe oprogramowanie stacji spawalniczej, zmodyfikować istniejące oraz zaprojektować i wykonać oprzyrządowanie spawalnicze.

Spawania laserowe:

Spawanie laserowe jest technologią wykorzystującą stapiania obszaru styku wiązką promieni laserowych. Robotyzacja tego procesu prowadzi do poprawienia jakości spoiny, oszczędności w postaciach czasu i materiałów. Powtarzalność oraz dokładność robotów spawalniczych wpływa bezpośrednio na wyższą jakość produktu końcowego.

Lutospawanie

W trakcie lutospawania laserowego, wiązka promieni laserowych podgrzewa materiał łączony oraz topi materiał dodatkowy podawany w postaci drutu. Dzięki czemu następuje połączenie elementów, przy jednoczesnym wypełnieniu luki między nimi. Powstała w ten sposób spoina jest gładka i równomierna, co wypływa na wysoką jakość produktu końcowego oraz brak konieczności dalszej obróbki materiału.

Czyszczenie laserem

Odpowiednie dobranie mocy spawania laserem umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni materiałów bez przetapiania. Sposób ten jest w pełni bezpieczny dla obrabianego elementu, ponieważ nie powoduje uszkodzeń i nie wypływa na jego geometrię. Jest to szybka i dokładna metoda czyszczenia powierzchni metalowych.

Głowice i źródła do spawania laserowego

W spawaniu laserowym wykorzystujemy dwa rodzaje głowic:

  • Głowice podstawowe, które mogą spawać, bez wprowadzania zmian w procesie,
  • Głowice inteligentne, które przed procesem spawania wykrywają miejsce w którym należy położyć spoinę, ma to zastosowanie np. gdy materiały przygotowywane do spawania nie są powtarzalne (zmieniają się np. właściwości geometryczne).

Zalety spawania laserowego

Spawanie laserowe jest najszybszą metodą na rynku i staje się ono coraz bardziej dostępna i tańsza, możliwe jest wyprodukowanie dużo większej liczby elementów w danej jednostce czasu. Podnosi to znacznie zdolność produkcyjną danego przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości chemicznej jak i estetycznej danej spoiny, dzięki czemu często możliwe jest pominięcie dalszych etapów obróbki, typu: szlifowanie, czyszczenie, co bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia kosztów produkcji.

Ponadto spawanie laserem jest dużo bardziej elastyczne, ponieważ jest możliwe wykonanie tego procesu w każdej pozycji, np. od góry, od dołu, etc.

Dla kogo zrobotyzowane spawanie laserowe?

Spawanie laserem może zainteresować polskich przedsiębiorców dostarczających części i półprodukty do branży automotive, oraz producentów takich elementów jak wymienniki ciepła, armatury w systemach grzewczych, rur i profili w przemyśle stalowym.

Zrobotyzowane cele spawalnicze są dedykowane w wielu branżach w których wymaga się łączenia elementów z wykorzystaniem połączeń spawanych z wysoką precyzją lub szybkością.

Mogą to być aplikacje zorientowane na wysoką jakość i precyzję albo na dużą szybkość procesu, np. gdy trzeba wykonać dużo elementów w krótkim czasie.

Przyrządy spawalnicze

Dla stanowisk zrobotyzowanych i manualnych, projektujemy, konstruujemy oraz budujemy przyrządy spawalnicze. W zależności od wymagań Klientów, stosujemy zaciski ręczne lub automatyczne (pneumatyczne lub hydrauliczne). Nasze urządzenia budujemy z uwzględnieniem komponentów najwyższej jakości, takich jak zaciski, oczujnikowanie, które są dedykowane do spawalnictwa.

Pozycjonery spawalnicze

Projektujemy i produkujemy pozycjonery spawalnicze, zarówno 1-, 2-, jak i wieloosiowe. W zależności od potrzeb Klienta mogą one posiadać udźwig od 50 kg do 2000 kg.

Pozycjoner 1-osiowy

W zależności od kształtu spawanego detalu, pozycjoner może posiadać pionową lub poziomą oś obrotu. Dodatkowo w przypadku długich detali (powyżej 1m) stosujemy układy podporowe.

Pozycjoner 2-osiowy

W przypadku elementów o skomplikowanej geometrii, istnieje możliwość zastosowania pozycjonerów 2-osiowych. Wtedy zyskujemy możliwość pochyłu oraz obrotu detalu w trakcie spawania.

Pozycjonery wieloosiowe (typ H, typ K)

Aby podnieść efektywność pracy stanowiska, skrócić czas załadunku oraz zwiększyć czas spawania, możliwe jest zastosowanie obrotników 3- lub 5- osiowych typu H lub typu K.

W przypadku detali o długości mniejszej niż 2m stosujemy pozycjonery typu H, natomiast dla elementów dłuższych typu K.

Osprzęt dodatkowy

Stacja czyszczenia palnika

W przypadku stanowisk zrobotyzowanych możliwe jest zastosowanie automatycznych stacji czyszczenia palnika. Posiadają one możliwość przycięcia drutu, przefrezowania dyszy gazowej (oczyszczenie z nalotu spawalniczego) oraz spryskanie płynem antyodpryskowym.

Touch – Sensing

Moduł Touch-Sensing umożliwia znalezienie połączenia spawanego poprzez kontakt dyszy gazowej (lub drutu spawalniczego) z detalem. Stosowany jest najczęściej dla spawania wielkogabarytowego, jak i spawania elementów wstępnie sczepianych ręcznie (bez przyrządu).

Laserowy system wykrywania połączenia spawanego

System nazywany potocznie linijką laserową służy do wyszukiwania połączenia spawanego (zarówno dla spoin doczołowych, jak i pachwinowych). Moduł ten umożliwia wprowadzanie korekt trajektorii spawania wynikających z przemieszczenia materiału na skutek odkształcenia termicznego.

Oprogramowanie do monitorowania i archiwizowania parametrów spawania

Dla naszych Klientów stworzyliśmy oprogramowanie umożliwiającego wizualizację procesu spawania (czas cyklu, prąd spawania, prędkość podawania drutu, itp.) oraz archiwizujące parametry dla poszczególnych spoin.

PRZEJDŹ DALEJ
PALETYZACJA I DEPALETYZACJA
+48 32 323 50 40 [email protected]