Wyceń swój projekt

Skorzystaj z formularza lub napisz na:

[email protected]
 

Obsługa maszyn produkcyjnych

U naszych Klientów szczególnie często spotykamy się z potrzebą zautomatyzowania procesów takich jak, podawanie i odbieranie detali z centr obróbczych CNC, podawanie blach do pras transferowych i krawędziowych czy wyciąganie elementów z wtryskarek. Automatyzujemy te procesy, najczęściej z wykorzystaniem robotów przemysłowych, współpracujących z pozycjonerami detali. Dzięki robotyzacji wydajność takich gniazd produkcyjnych rośnie średnio o 50-60% względem produkcji „ręcznej”.

Wykorzystując nasze doświadczenie dostarczamy zrobotyzowane rozwiązania do procesów takich jak:

  • podawanie detali do centrów obróbczych CNC,
  • podawanie blach do pras transferowych i krawędziowych,
  • wyciąganie elementów z wtryskarek,
  • podawanie kęsów do procesu kucia matrycowego.

Pozycjonowanie detali

W procesach obróbkowych ramiona robotów wykonują ciężką i żmudną pracę. Aby zapewnić poprawne pozycjonowanie detali niezbędne jest ich odpowiednie ułożenie w stołach pozycjonujących, podajnikach sortujących bądź grawitacyjnych systemach pozycjonowania. Jeśli niemożliwe jest mechaniczne ułożenie detali w sposób jednoznaczny i powtarzalny, stosujemy systemy wizyjne 2-wymiarowe bądź bardziej zaawansowane systemy detekcji trójwymiarowej. Wszystko zależy oczywiście od specyfiki procesu oraz od wymaganej jakości produktu wyjściowego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Robotyzacja procesu obsługi maszyn pozwala na zwiększenie ciężaru i gabarytów detali, które mogą znacznie przekraczać możliwości człowieka. Zastosowanie robotów o dużych udźwigach pozwala na wyeliminowanie dźwigników czy żurawi stosowanych do tej pory w stanowiskach ręcznych. Przy budowie tych cel celi zrobotyzowanej kładziemy duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa i zgodności stanowisk z obowiązującymi normami i Dyrektywami.

Korzyści na wielu płaszczyznach

Wdrażane przez nas rozwiązanie z zakresu robotyzacji procesów obróbczych pozwalają na zniwelowanie czynnika ludzkiego, przy jednoczesnym wzroście wydajności. Park maszynowy wykorzystywany jest optymalnie dzięki zmniejszeniu ilości mikroprzestojów oraz zwiększeniu dostępności maszyn. Skrócenie czasu cyklu i podniesienie powtarzalności jakości produkcji wpływa na efekty ekonomiczne naszych Klientów.

PRZEJDŹ DALEJ
LINIE I STANOWISKA MONTAŻOWE
+48 32 323 50 40 [email protected]