Wyceń swój projekt

Skorzystaj z formularza lub napisz na:

[email protected]
 

Modernizacja maszyn i procesów

Modernizacja maszyn i procesów to już nierozłączny element zarządzania linią produkcyjną lub maszynami w zakładzie. Inżynierowie procesów, kadra zarządzająca, dyrektorzy techniczni, czy służby utrzymania ruchu często stają przed wyzwaniem ulepszenia linii produkcyjnej, czy to poprzez poprawę parametrów procesu, obniżenia czasu wytwarzania, czy też przywrócenia maszynie sprawności z czasów, gdy była uruchomiona po raz pierwszy. Jest to aspekt wielowątkowy i w każdym zakładzie może się pojawić inna potrzeba.

Wykonujemy modernizacje maszyn i urządzeń poprzedzone analizami technicznymi w następującym zakresie:

Optymalizacja maszyn i procesów

Często, aby osiągnąć poprawę parametrów wytwarzania, wystarczająca jest modernizacja maszyn i procesów już istniejących stanowisk i linii. W wielu zakładach maszyny pracują wiele lat bez zarzutów, dlatego rzadko myślimy o ich poprawie. Okazuje się jednak, że wystarczą niewielkie zmiany w procesie lub maszynie, aby osiągnąć dużo lepszą wydajność i jakość produktu. Dzięki temu możliwa jest łatwa i stosunkowo niskobudżetowa modernizacja maszyn zakładu produkcyjnego.

Integracja nowych stacji i komponentów

Gdy maszyny i procesy są odpowiednio zoptymalizowane, a wydajność stanowiska bądź linii nie jest wystarczająca, warto rozważyć integrację nowych stacji/komponentów do już istniejącej linii produkcyjnej.

Dodatkowo wraz ze zmianami produkowanego elementu lub wprowadzania nowych referencji do produkcji na istniejącej już linii często pojawia się zagadnienie rozszerzenia funkcjonalności maszyny, lub dodania nowego urządzenia w ciągu produkcyjnym czy też operacji, np. etykietowanie, inspekcja systemem wizyjnym itd.

Przebudowa linii lub maszyny

W niektórych przypadkach warto rozważyć przebudowę linii lub maszyny. Tworzony jest wtedy nowy layout, w którym wykorzystywane są komponenty z dotychczasowych stanowisk. Pozwala to na stworzenie nowej, lepszej linii produkcyjnej lub stanowiska, pracującego znacznie wydajniej niż przed przebudową. Takie działanie umożliwia oszczędności finansowe w postaci stworzenia nowej linii bez dużych inwestycji oraz poprawienie czasu cyklu czy jakości produktu.

Wymiana podzespołów, sieci komunikacyjnych, sterowania

Wymiana podzespołów, sieci komunikacyjnych czy układu sterowania, w wielu przypadkach może dać drugie życie maszynie starego typu. Dzięki gruntownej modernizacji maszyny wykorzystywane są elementy nowej generacji, co umożliwia zwiększenie wydajności, jak i poszerzenie funkcjonalności, np. o nowoczesne sieci przemysłowe.  Realizujemy także przystosowanie maszyn do wymagań minimalnych oraz do Dyrektywy Maszynowej i zharmonizowanych norm polskich, oraz wewnątrzwspólnotowych w Unii Europejskiej (UE). Wykonujemy również certyfikację CE oraz przeprowadzamy  audyty bezpieczeństwa.

Wymiana robotów przemysłowych na nowsze lub innego producenta

Linie lub stanowiska zrobotyzowane działające w jednym zakładzie przez wiele lat, często są już przestarzałe technologicznie i warto w takim wypadku rozważyć wymianę robotów przemysłowych na nowsze tego samego producenta lub innego. Wdrażamy roboty przemysłowe wszystkich marek, dzięki czemu po wymianie manipulatora możemy przepisać program użytkowy ze starego robota na nowy.

Przykładowa realizacja z zakresu modernizacji maszyn

Zlecenie: Dobór technologii, projekt, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu podawania TIP-ów wraz z narzędziem robota, głowicy dedykowanej do zrobotyzowanego procesu nanoszenia primera na szybę samochodową wraz z magazynkami do automatycznej wymiany nasączanej końcówki (ang. tip’a).

Oczekiwania Inwestora: zmniejszenie kosztów procesu, przyspieszenie stacji, zachowanie oryginalnego protokołu komunikacyjnego, sieci przemysłowej.

W wyniku przebudowy maszyny obniżono koszty wytwarzania poprzez zastąpienie starej głowicy, nową na końcówki eksploatacyjne o identycznej jakości, a niższym koszcie zakupu.

Dodatkowo dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu wymiana końcówki obecnie nie odbywa się w każdym cyklu produkcyjnym, co dało korzyści w postaci optymalizacji czasu, gdyż wymiana materiału eksploatacyjnego następuje automatycznie co kilkanaście cykli, a nie co każdy jak uprzednio.

W wyniku modernizacji maszyny z jednej strony nastąpiło zmniejszenie kosztów, a z drugiej strony uzyskano profit również w postaci optymalizacji czasowej, co przełożyło się na zwiększenie ilości wytworzonych produktów w jednostce czasu.

Całość modernizacji na zakładzie Klienta odbyła się w krótkim czasie – w zaplanowanej, wakacyjnej przerwie produkcyjnej, trwającej zaledwie 10 dni. Poprzedzonej kilku tygodniowymi przygotowaniami, w trakcie których zespół inżynierów Nexa wykonał analizę techniczną, kompleksowy projekt mechaniczny i elektryczny, wytworzył mechanikę (obróbka skrawaniem, wycinanie wodne), dokonał montażu i prefabrykacji elektrycznej, oraz wstępnie przetestował funkcjonalność. W okresie przygotowań nasi automatycy zadbali również o implementację zmian w oprogramowaniu robota i sterownika PLC (ang. offline programming, preparation).

PRZEJDŹ DALEJ
OBSŁUGA MASZYN PRODUKCYJNYCH
+48 32 323 50 40 [email protected]